1ste graad | 12-13 jaar

“De dichter is een wereld, besloten in één mens.”
VICTOR HUGO

 

Poëzie gaat over een gebeurtenis, een moment of een gevoel. Een gedicht probeert in weinig woorden veel te vertellen. In dit geval is het thema van onze gedichten ‘De Maas’. Omdat het schrijven van poëzie niet vanzelfsprekend is, volgen hier een aantal voorbeelden van eenvoudige dichtvormen. Gedichten mogen in vrije vorm geschreven worden voor de wedstrijd. Er dient niet vastgehouden te worden aan deze voorbeelden voor de inzendingen van gedichten. Wie zich geroepen voelt, kan wel gebruik maken van een van deze dichtvormen.

Limerick

De limerick is een versvorm met vijf versregels en een vast rijmschema ‘aabba’. De inhoud is vaak humoristisch, waarbij de pointe in de laatste regel zit. In de eerste regel wordt meestal een dier of mens geïntroduceerd in combinatie met een plaatsnaam. Voorbeelden en richtlijnen vind je op deze website.

Stappenplan limerick

Elfje

Een elfje of elf is een gedicht van 11 woorden, verdeeld over 5 regels. De vorm van een elfje ziet er altijd hetzelfde uit: de eerste regel heeft 1 woord, de tweede regel heeft 2 woorden, enzoverder. De vijfde regel heeft weer 1 woord en bevat meestal een samenvatting van het geheel.

Stappenplan Elfje

Beeldgedicht of vormgedicht

Een beeldgedicht of vormgedicht beeldt het gedicht (letterlijk) uit. Een gedicht over een giraf wordt in de vorm van een giraf geschreven. De dichter kan woorden door tekeningen vervangen of kan woorden in kleur zetten.

Tips beeldgedicht