Wedstrijdreglement

Inschrijving

Aan deze wedstrijd mogen zoveel mogelijk leerlingen van de 6 jaren van het secundair/middelbaar onderwijs in de provincies Belgisch en Nederlands-Limburg deelnemen.
Iedere leerling kan deelnemen met slechts 1 gedicht.
Het gedicht dient in het Nederlands te worden geschreven. Het dient origineel te zijn, door de leerling zelf gemaakt en geen kopie, anders wordt het gedicht uitgesloten.
De gedichten worden bezorgd aan de contactleraar die ze via e-mail verstuurt naar postbus@maasgedichten.eu.

Selectieprocedure

Er worden zes commissies samengesteld, bestaande uit minstens 2 onafhankelijke juryleden.

  • De commissies maken een selectie uit de aangeboden gedichten.
  • De selectie gebeurt anoniem door de commissies.
  • De geselecteerden worden gepubliceerd in een dichtbundel, uitgegeven door uitgeverij Clavis.
  • De genomineerde poëten worden bekendgemaakt via de eigen schooldirectie of contactleraar.
  • Uit de genomineerde poëten worden de laureaten bekendgemaakt op het slotevenement in mei 2023.

Tegen de samenstelling en de beslissing van de commissies is geen verhaal mogelijk.

Prijzen

De gedichten van de laureaten worden gepubliceerd in een dichtbundel, uitgegeven door uitgeverij Clavis Hasselt.
Alle laureaten worden uitgenodigd op het slotevenement.
De winnende poëten ontvangen een leuke waarderingsprijs:

  • per categorie: 1ste prijs: 200 euro | 2de prijs: 150 euro | 3de prijs 100 euro
  • alle genomineerden ontvangen een boekenbon van 20 euro
  • alle genomineerden ontvangen de dichtbundel waarin hun gedicht is opgenomen

Bezorgen van de gedichten

De gedichten worden door de leerlingen aan de leraar bezorgd via het digitale communicatieplatform van de school. Nadat alle leerlingen hun gedicht hebben bezorgd aan de leerkracht, verstuurt de leerkracht de gedichten naar postbus@maasgedichten.eu.

Auteursrechten

De dichter/auteur verklaart dat hij/zij de intellectuele rechten bezit van het ingeleverde werk.
De dichter verleent de toestemming aan de organisatie om zijn/haar werkstuk te publiceren en te laten voordragen/presenteren met vermelding van zijn/haar naam.
De dichter doet volledige afstand van de auteursrechten van zijn eigen gedicht.