Suggesties voor de leraar

De leraar Nederlands kan volgens de graad of het leerjaar en volgens het lesplan het concept poëzie toelichten en ontwikkelen en hiervoor het thema De Maas hanteren. Gezien de diversiteit van het onderwerp kunnen andere disciplines aanvullend zijn. We denken aan de lessen geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurwetenschappen, economie. Aan de hand hiervan kan eveneens de taalrijkdom van de leerling in een breder perspectief getoetst worden. De leerlingen worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen, enerzijds door het schrijven van poëzie en anderzijds door eropuit te trekken en de Maas vanuit verschillende aspecten te bekijken. Er is voldoende materiaal beschikbaar om hun emoties en gevoelens om te zetten in een mooi poëtisch gedicht.

Het zou interessant zijn een inleidende les te geven ter motivering van de leerlingen. Er bestaan heel wat Maasgedichten. De leraar kan de leerlingen confronteren met een ruim aantal Maasgedichten op het niveau van de leerling maar ook met een of meer Maasgedichten op het niveau van de echte literaire dichter. De leraar kan een aantal Maasgedichten projecteren voor de klas en bespreken op een paar kenmerken, al dan niet op rijm. Ze moeten wel een literair gehalte hebben. De teksten van de gedichten worden evenwel niet afgedrukt en niet aan de leerlingen ter beschikking gesteld. Dat moet voorkomen dat de leerlingen geen originele teksten produceren.

Het gaat erom, de leerlingen te laten inzien, dat er een verscheidenheid is in mogelijkheden op hun niveau en dat het voor elke leerling haalbaar is om een gedicht te schrijven. Belangrijk is het eveneens, dat de leraar de zeggingskracht of de poëtische kwaliteit van de gedichten met de leerlingen afweegt.

Bijkomende suggesties

De leerlingen krijgen enkele opdrachten om zich vooraf in te leven door

  • een fysiek bezoek te brengen aan de Maas en erlangs een wandeling of  fietstocht te maken op beide oevers. Wat zie je, wat hoor je, wat en hoe ervaar je, etc … en dat te noteren en eventueel enkele foto’s of filmpjes te maken voor documentatie;
  • aan de hand hiervan in kleine groepen hun eigen verslag neer te schrijven, te bespreken en om te zetten in een gedicht;
  • publicaties en/of krantenartikelen te raadplegen met bijhorende afbeeldingen over het thema.

Vertrekkend vanuit de andere disciplines krijgen leerlingen eveneens een ruimer zicht op de wereld van de rivier die reeds eeuwen de omgeving beïnvloedt. Aansluitend kunnen ze de actualiteit inzake omgeving, klimaat en milieu (zie ook de grote overstromingen in 1643, 1993, 1995, 2021) bestuderen.

Wanneer de gedichten klaar zijn wordt elk gedicht op een expressieve manier door de leerlingen klassikaal voorgedragen met aandacht voor articulatie, intonatie, volume, tempo en pauzes.

Ook interessant

Bezoekerscentrum De Wissen | Negenoordlaan 2 | BE-3650 Dilsen-Stokkem | +32 89 75 21 71
Marec | Maasdijk 1 bus 3 | BE-3640 Kinrooi | +32 89 56 75 03