Doel van de wedstrijd

Er is geprobeerd om de drempel tot poëzie zo laag mogelijk te houden. Zo worden leerlingen van de eerste graad warm gemaakt voor poëzie door een ludiek filmpje waarin een jongen een schijnbaar banaal rijmpje totaal laat escaleren. De leerlingen van de derde graad worden door woordkunstenaar Jee Kast uitgedaagd om de eerste stappen in de wereld van poëzieslag te zetten.

Om leerlingen zoveel mogelijk steun te bieden, zorgt het toevoegen van stappenplannen voor aanschouwelijkheid. Op die manier worden ze uitgenodigd om de verschillende stappen uit te voeren en tegelijk na te denken over hun eigen proces. Ze krijgen bovendien de nodige vrijheid om eigen accenten te leggen.

Op het digitale platform is er rekening gehouden met de toegankelijkheid van het werk. Alle voorbeelden zijn aangepast aan de leefwereld van de leerlingen en bovendien zijn alle documenten digitaal raadpleegbaar. Dit zorgt ervoor dat leerkrachten en leerlingen niet op zoek moeten gaan naar andere materialen.

De leerlingen worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen, enerzijds door het schrijven van poëzie en anderzijds door erop uit te trekken en de Maas vanuit verschillende aspecten te bekijken. Ze vertrekken daarbij vanuit hun emoties en gevoelens bij het aanschouwen van beelden en taferelen met de Maas als bron van grenzeloze activiteit.