Waarom deze wedstrijd?

Leerlingen van het middelbaar onderwijs uit de scholen die grenzen aan de Maas worden uitgenodigd om het thema De Maas vanuit hun eigen beleving en ervaring te ontwikkelen en te presenteren via het schrijven van een origineel gedicht.

Het thema De Maas is gekozen omdat de rivier een scheidende en verbindende factor is in het dagelijkse leven van de Limburgers. De rivier is een bron van inspiratie van grenzeloze activiteit.

Voor deze wedstrijd werden een aantal doelstellingen geformuleerd.

  • Ten eerste is het de bedoeling om leerlingen te stimuleren om op creatieve wijze met de gemeenschappelijke Nederlandse taal om te gaan en de eigen taalbeheersing te verruimen.
  • Ten tweede is het mogelijk om vanuit een grensbeleving elkaar (beter) te leren kennen.
  • Ten derde worden de scholen gestimuleerd om over de landgrens heen met elkaar in contact te komen en te onderzoeken welke vorm van samenwerking mogelijk zijn. Hierbij zijn de gemeenschappelijke taal en geschiedenis de leidraad.

Bovendien geldt dit project als een voorbeeld van samenwerking tussen culturele organisaties die een gemeenschappelijk doel hebben. In dit geval is dat  leerlingen kennis laten maken met en warm maken voor poëzie.