3de graad | 16-17 jaar

“Dichten is het gevoel vermengen met werkelijkheid.“
BEN MOUDHI

Sonnet

Een sonnet is een gedicht van 14 versregels.
Het oorspronkelijke van Petrarca afkomstige Italiaanse sonnet heeft het rijmschema ABBA ABBA CDC DCD.
Dus dan rijmt A op A, en B op B. Maar dan niet meteen, dan zit er meestal een zin tussen die er niet op rijmt, maar later weer wel.

Haiku

De haiku is een Japanse dichtvorm, geschreven in drie regels waarvan de eerste regel 5, de tweede regel 7 en de derde regel weer 5 lettergrepen telt. Een haiku drukt meestal een ervaring van een ogenblik uit. De haiku geeft een emotie weer, het onderwerp beperkt zich niet tot de natuur, maar is daar vaak wel aan gerelateerd.

Op het Instagramprofiel haikuvoordeziel vind je grappige haiku’s, waarvan je hieronder een aantal voorbeelden ziet.

Stappenplan haiku

Poetry slam

Een speciale vorm van poëzie is poetry slam of poëzieslag. Het is een combinatie van literatuur en voordracht. Er worden zelfs wedstrijden poetry slam georganiseerd. Daarin nemen verschillende slamdichters het tegen elkaar op en het publiek bepaalt dan wie de beste is. Je zou het kunnen beschouwen als een literaire vorm van sport.

Poetry slam kan niet worden gebruikt als inzending voor de poëziewedstrijd, omdat je alleen geschreven gedichten mag indienen. Misschien is het interessant om de opdrachten in de bijlage uit te voeren, om te zien of je jezelf kan bewijzen als slamdichter.

In deze video zie je voorbeelden van poetry slam op het Nederlands kampioenschap.