De Maas

De rivier De Maas

De Maas ontspringt in Frankrijk en is 950 km lang. Het stroomgebied van de Maas (het Maasbekken) is het gebied in Frankrijk, Luxemburg, België, Duitsland en Nederland waarbinnen alle oppervlaktewater afstroomt naar de Maas en haar zijrivieren. Zij mondt uiteindelijk via ’s Hertogenbosch uit in de Noordzee.

De Maas is een prachtige stroom in elk seizoen: van rustig kabbelend tot een wilde rivier. De Maas wordt gecategoriseerd als regenrivier omdat het waterpeil sterk afhankelijk is van de regen.

In de loop der tijden heeft de rivier haar hoogste peil bereikt zoals in 1643 en recent in 1993 en 1995. Ook in 2021 waren er overstromingen. Om te vermijden dat er nog meer overstromingen zouden plaatsvinden, hebben de Vlaamse en de Nederlandse overheden in 1994 het Maasverdrag afgesloten met een Grensmaasproject als doel. Het Grensmaasproject is een natuur/waterbeheerproject waarbij ook de ontwikkeling van natuurtoerisme mogelijk wordt. Basisdoel zijn het voorkomen van overstromingen, ecologisch herstel en het veiligstellen van bronnen voor drinkwater.

  

Rol van de rivier

  • De Maas speelt een belangrijke rol in de economie voor watertransport. Het deel van de Maas dat geschikt is voor grotere binnenvaartschepen wordt de “Maasroute” genoemd, een van de belangrijkste scheepvaartverbindingen binnen Europa.
  • De Maas heeft eveneens een grote toeristische aantrekkingskracht met initiatieven allerhande voor waterrecreatie. Voorbeelden zijn: Marec (Maaslandse recreatiecentra) met de jachthavens en verblijfsparken De Spaanjerd (Kinrooi) en Heerenlaak (Maaseik) en de Limburgse Maasplassen Roermond.
  • De Maas heeft uiteraard ook invloed op het ecologische systeem. De vochtige omgeving van de stroom vormt een groot reservoir van biodiversiteit. De Maas maakt deel uit van het Natura 2000-netwerk dat als doel heeft waardevolle planten en dieren en hun leefgebieden te beschermen en waar nodig te ontwikkelen en te herstellen. Het Maaslandschap is gekenmerkt door overstromingsgraslanden, ruigten, broekbossen, hardooibossen en grindplassen. De otter en de bever zijn vaak voorkomende dieren in en rond de waterloop.

Interessante websites

Kunst aan de Maas

Maascleanup

Ooit aan de Maas

Regionaal landschap Kempen en Maasland

Rivierpark Maasvallei