Geschiedenis van het project

Op 20 februari 2019 kwamen, op initiatief van het Algemeen Nederlands Verbond regio beide Limburgen, verschillende gelijkgezinde verenigingen uit Belgisch en Nederlands Limburg samen om elkaar (beter) te leren kennen en met respect voor ieders eigenheid, van gedachten te wisselen over ieders werking en onderzoeken. Bovendien was het de bedoeling om uit te zoeken welke vormen van samenwerking haalbaar zijn.

De Marnixring Land van Loon – Nieuw Eyck lanceerde het idee om een poëziewedstrijd met de Maas als centraal thema te organiseren voor leerlingen van de grensscholen uit beide Limburgen. Rond het idee kon een heel programma worden samengesteld met medewerking van de beide provinciebesturen, de Maasgemeenten, Toerisme Limburg, … Alles kon georganiseerd worden met inschakeling van digitale media. Een stuurgroep met leden van 3 verenigingen zou met het idee aan de slag gaan.

Het project kreeg stilaan vorm en in oktober 2019 werd aan de scholen gevraagd naar hun interesse voor deelname aan de poëziewedstrijd die georganiseerd zou worden in het schooljaar 2020-2021. Op die manier zouden de scholen voldoende tijd krijgen voor het project en om het in te passen in hun jaarplanning. Van corona was er toen nog geen sprake.

Helaas gooide corona de hele planning overhoop en werd het project uitgesteld tot nader order.

Uiteindelijk werd de draad opnieuw opgenomen in 2022 en liep de poëziewedstrijd in het schooljaar 2022-2023 met een eindapotheose in mei 2023.