Poëzie in het curriculum in Nederland

Wat staat er in het curriculum over poëzie in Nederland?

Onderbouw vmbo, havo en vwo

Er zijn drie kerndoelen die voor de onderbouw vmbo, havo en vwo te maken hebben met Nederlands. Nergens wordt er specifiek verwezen naar het schrijven van poëzie. Wel worden de leerlingen geacht gedichten te kunnen lezen.

Er wordt niet in detail gegaan over verschillende doelen voor vmbo, havo en vwo. Of de kerndoelen voor havo en vwo tot in de derde klas van de onderbouw doorlopen en dus uitgewerkt worden op een niveau dat goed aansluit bij de bovenbouw, is aan de school om te bepalen.

Bovenbouw vmbo

Uit het examenprogramma en de syllabus van het College voor Toetsen en Examens komen er twee doelen voort die betrekking hebben op het project. Ook hier wordt poëzie nergens woordelijk opgenomen.

De doelen voor de verschillende leerwegen van het vmbo (basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengd en theoretisch) komen volledig overeen.

Bovenbouw havo/vwo

Voor de bovenbouw van het havo en vwo is er één doel dat met het project te maken heeft. Er zijn veel mogelijkheden om dit doel in te vullen.